Има нещо гнило в Европейския Съюз (почти по Шекспир)

„Да бъдеш или не? Туй е въпросът”*

Европейският съюз реши, че иска да го бъде. Да поеме всички рискове и да спаси Гърция, въпреки редицата съображения на МВФ.  Дори са готови да отпишат гръцкият дълг, държан от страните членки и Европейската Централна банка.

 

„Дали е по-достойно да понасяш

стрелите на свирепата съдба,

или обнажил меч, да се опълчиш

срещу море от мъки и в таз битка”

Оказа се, че пътят няма да мине през понасяне стрелите на свирепата съдба, т.е. само бюджетни рестрикции. Напротив, в препоръките на Европейската комисия до страните членки на евросъюза в публикувания на 28.11.2012г.  “Годишен анализ на растежа” се дават препоръки за подсилване на публичните служби по заетостта и ускоряване на  ”активните политики по заетостта”, сред които съдействие за търсещите работа, възможности за чиракуване, подкрепа на предприемачите и качествените стажове. Не само това, но и Барозу дефинира, че е от съществено значение  е да се придържаме към стратегията за бюджетна консолидация, благоприятстваща растежа, икономическите реформи и целенасочени инвестиции. Казва също, и  че това е единственият начин за възстановяване на доверието, както и за постигане на траен икономически растеж. Накрая подчертава, че реформите ще бъдат трудни, болезнени, и че може да имат социални последици, но комисията прави всичко, което е по силите й, възстановяването да бъде съпроводено с възможно най-висока заетост.

 

„Ха, тук е спънката! Защото туй —

какви ли сънища ще ни споходят

в тоз смъртен сън, когато се измъкнем

от бренната обвивка…”

А сънищата, които сега спохождат Барозу са свързани с Европа на две скорости и единно Европейско правителство. Първоначално неговата идея е да се наложи почти веднага фонд, който в близко бъдеще да послужи като рамка на единен бюджет за еврозоната. Той иска това да се случи в следващите 18месеца. Чисто технически е възможно,  понеже не се нарушават сегашните условия по основните Европейски договори. След това обаче се иска до 2019 г. създаването на Единен фискален и икономически съюз.  По своята същност това е създаване на единно финансово Министерство на еврозоната, емитиране на общи облигации на еврозоната, чрез създаването на единен фонд на еврозоната, който да гарантира плащанията по нейните ценни книжа. От своя страна всичките държави членки ще са задължени да подпишат договори, според които  няма да се допуска нарушаване на бюджетните правила на ЕС за дълг и дефицит.

Само едно се надявам, пиесата разигравана от Обединена Европа сега, а именно Наднационално правителство на правителствата и Наднационална съкровищница, контролираща националните съкровищници да не свърши също както Шекспировия  Хамлет:

„Погребален марш. Всички излизат, изнасяйки телата. Оръдеен залп.”

 

 

 * Цитатите са в превод на Валери Петров

Коментирайте

Безплатен Абонамент

Получавай безплатно най-новите новини и истории.

Без спам! Винаги можеш да се отпишеш.

Следвайте ни

RSS FeedFriend me on FacebookFollow me on Twitter

Анкета

Икономическите програми на партиите ще са:

View Results

Loading ... Loading ...