Изказването на президента: „Вход забранен за нова партия и нови лица!”*

ZabranenoНякак си мимоходом мина частта от изказването на президента, където той призова партиите да се отворят към гражданите. В няколко статии споделихме частично проблема, а именно кандидатстването за министерски пост ( http://leconomics.com/problem-kvalifitsiran-sa-m-a-nyama-kak-da-kandidatstvam-za-minista-r/ ) и за създаване на партия от нови лица професионалисти ( http://leconomics.com/zashto-ne-se-napravi-partiya-v-koyato-da-se-kandidatstva/ ).

Сигнал да напишем тази статия е започналите вече коментари в партийните кръгове за това кой ще е министър председателя ако спечели БСП и кои депутати да се махнат за да има нови лица в ГЕРБ. Г-н Цветанов пък спомена, че ако спечели ГЕРБ отново ще е министър председател г-н Борисов. В коментар пък по телевизията журналистка каза, че срока 12-ти Май означава че партиите трябва да са готови с партийните листи до 12-ти март! Неволно трябва да възкликна – „Тези хора глухи ли са?! Не чуват ли хората?! Вярва ли още президента на съвестта на партийните функционери?!”

Нека обаче оставим емоциите настрана и да продължим отново с професионализма, на който толкова държим в нашият сайт. За да съществува една партия трябват финанси! Каквото и да си говорим – това е истината.

Съгласно закона, политическите партии се финансират от собствени приходи и от държавна субсидия. Собствените приходи са:

-          От членски внос;

-          От собствени недвижими имоти;

-          От дарения и завещания от физически лица;

-          От лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на правилото, че политическите партии не могат да извършват стопанска дейност;

-          От издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

Нека не забравяме, че политическите партии могат да получават за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

Президента попита – кое е по-добре да се финансират от държавата или от фирми?! Зададе го като риторичен въпрос?! Какво имаше предвид той? Имаше предвид следващият (всъщност най-значим) приход за партиите, а именно държавната субсидия.

Държавната субсидия се отпуска ежегодно на четири равни транша от централния бюджет за финансиране на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители.  Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на получените действителни гласове от всяка партия или коалиция. Държавна субсидия се отпуска ежегодно и на партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори.

С други думи отново новорегистрирана партия не може да получи държавна субсидия. Отново задънена улица!

Казваме си добре – все пак могат да се намерят физически лица, които да допринесат със собствени приходи за създаването на една партия. Прави сте. Но да видим какви са изискванията към тях:

Всяка партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:

- лицата направили дарение/завещание, както и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание; Дарителите следва да обявят декларация за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 1000 лв.;

- разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.;

- вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите;

Досещате ли се как това се организира за по-малко от месец?! Ето тава вече е риторичен въпрос!

Има ли изход в „забраната”, който да е цивилизован и демократичен?! Мисля, че изходът е само един. Това е мястото където може да се агитира почти безплатно и където може да се впрегне много личен труд – ИНТЕРНЕТ! Не, че е напълно без пари и това.

А и ще е много символично – всичко започна от Интернет, защо пък да не завърши и с Интернет партия.

*- за написване на статията сме използвали юридическото мнение, подготвено от адв. Найден Кирилов

Коментирайте

Безплатен Абонамент

Получавай безплатно най-новите новини и истории.

Без спам! Винаги можеш да се отпишеш.

Следвайте ни

RSS FeedFriend me on FacebookFollow me on Twitter

Анкета

Икономическите програми на партиите ще са:

View Results

Loading ... Loading ...