Теоретични икономически основи на съвременната любов

moneyСпоред Карл Маркс формулата на Капитала е: „пари – стока – пари прим”. За него тези „пари прим” (или още пари с прираст) са принадена стойност. Ако използваме тази формула можем да изведем формулата на съвременната любовна връзка – „пари-жена-пари на минус”.

Първо следствие на уравнението: Щастливата връзка се разпада,  когато фактора „пари на минус” клони към нула.

Второ следствие на уравнението: Стабилен мъж е този, който използва ежемесечно функция „изравняване” на факторите „пари” и „пари на минус”.

Трето следствие на уравнението: Дългосрочното действие на формулата води или до това фактора „пари на минус” да клони към нула или до подмяна на фактора „жена”.

Коментирайте

Безплатен Абонамент

Получавай безплатно най-новите новини и истории.

Без спам! Винаги можеш да се отпишеш.

Следвайте ни

RSS FeedFriend me on FacebookFollow me on Twitter

Анкета

Икономическите програми на партиите ще са:

View Results

Loading ... Loading ...