Кое прави Министърът на икономиката нещастен

С влизането си в министерството на икономиката, енергетиката и туризма Министър Василев уволни заместник министъра, отговарящ за туризма. Каза си и своите доводи. Мина се не мина ден и го върна на поста. Размаха пръст да внимава, но го върна. Не искам и да си мисля как се е чувствал.

Едно от исканията на протестиращите беше за обществен контрол върху енергетиката. С цел успокояване на гражданите, президента обеща такива експертни обществени съвети, включително и за наболялата енергетика. С цел пък изпълнение обещанието на Президента, Министърът на икономиката публикува проект за такъв съвет към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.  Ето линк към проекта: http://www.mi.government.bg/bg/theme-news/pravila-za-ustroistvoto-i-deinostta-na-obshtestven-savet-kam-darjavnata-komisiya-za-energiino-i-vodno-r-1119-m0-a0-1.html

Сигурен съм, че вътрешно и самият министър е беснеел като е публикувал това. Сама погледнете състава:

1. един представител на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;

2. един представител на организации, представляващи производители на енергия от възобновяеми източници;

3. двама представители на организации, представляващи потребителите;

4. двама представители на синдикални организации на национално равнище,

5. един представител от Български енергиен холдинг ЕАД;

6. един представител на електроразпределителни дружества;

7. един представител на частни топлоелектрически централи;

8. един представител на организация, представляваща големите консуматори на ток;

9. шест представители на гражданите от регионите на страната;

10. един представител на Техническия университет.

Плюс двама секретари. Това са 19 човека. Самата ДКЕВР са 128 човека, на които се плащат заплати от държавният Бюджет. Отделно има незнаен брой чиновници в самото министерство на енергетиката, които се занимават със същата проблематика. Отделно има тристранен съвет, където например г-н Тренчев предложи идеята за енергиен борд (да не говорим, че първи ние публикувахме идеята за такъв борд http://leconomics.com/energien-odit-vs-energien-bord/ )

Нека не спираме до тук. Освен това си има Сметна палата, Прокуратура, Външни одитори, а се очаква и енергиен одит. Контрол, контрол и пак контрол. Проверки, проверки и още проверки. Някой заблуждава ли се, че дори всичко това да работеше ще има кой да прочете становищата на тези организации?! Нека ви напомня, че само одита на БЕХ е 121 страници. За една година одита! Законовите и подзаконовите актове в областта на енергетиката са няколко тома сигурно. Общо материалите са сигурно десетки хиляди страници.

Когато не можеш да прочетеш всичко, нещото което ти остава е да кажеш както протестиращите: „Не ме интересува, аз искам!” или да приемеш тезата на хората, които са в ДКЕВР. Да не говорим с тези десетки организации как ще се направи подбора и колко време ще отнеме.

Накратко – кипи безсмислен труд! Накратко – отчитане на дейност!

Да, времето на служебното правителството е ограничено. Да, съществуват множество задачи и е невъзможно всички проблеми да бъдат решени. Да, но всичко можеше да бъде далеч по-просто. Да се анализират правата и отговорностите на хората в ДКЕВР. Да се поставят на отговорните места нови хора и да се изгради по-добра организация. Да се проведе енергиен одит. Да се затегне вътрешният одит. Прости, ефективни и най-вече бързи и експертни действия.

Да, служебното правителство не може да предлага закони. Но защо никой не каза, че големи промени могат да се направят с постановления на Министерският съвет, с наредби и други подзаконови нормативни актове?! Все пак служебното правителство има един огромен плюс, а той е, че не зависи от никоя политическа сила и може експертно и професионално да взема решение. Не само това, но бе декларирано от Президента, че служебното правителство ще даде насоките.

Преди време предупредихме опосредствено г-н Василев – трябва веднага да събере хора на средно управленско ниво. Така наречените “пчелички” и да се натовари с организацията на работата. Да бъде повече мениджър и лидер, отколкото експерт. Уви до сега не успява в това. За сега само усещаме как професионалиста в него е нещастен, че нещата се получават по друг начин.

Коментирайте

Безплатен Абонамент

Получавай безплатно най-новите новини и истории.

Без спам! Винаги можеш да се отпишеш.

Следвайте ни

RSS FeedFriend me on FacebookFollow me on Twitter

Анкета

Икономическите програми на партиите ще са:

View Results

Loading ... Loading ...