Де го чукаш, де се пука – длъжностна характеристика на Министъра на икономиката

В предната статия казахме, че всеки един от нас, когато бъде назначен на работа подписва своята длъжностна характеристика. В тази длъжностна характеристика са разписани какви са задълженията му като служител. Този път ще поговорим за Министърът на икономиката, който също е служител. Като такъв той също има своя длъжностна характеристика. Неговата пък е посочена в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (http://old.mi.government.bg/norm/prav.html?id=174992). Задълженията му са посочени в раздел ІІ, т.5. Общо задълженията му по Длъжностната му характеристика са 44! Ето какви са „най-важните изненади”, които открихме като задължения:

- ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма;

- определя стратегическите цели и приоритети на икономическата политика и на политиката в областта на енергетиката и туризма в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;

- обсъжда икономическата политика и политиката в областта на енергетиката и туризма с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, реализацията и мониторинга на отделни програми и проекти за осъществяване на политиките;

- провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната, при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Министерския съвет Енергийна стратегия;

- разработва, провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

- провежда държавната политика по отношение на надеждност на снабдяването с електрическа енергия и сигурността на снабдяването с природен газ;

- разработва и осъществява правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз (ЕС);

- разработва и провежда държавната политика за защита на потребителите и за надзор на пазара;

- ръководи разработването, организира и координира осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти;

- разработва и предлага икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;

- провежда държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите в страната;

- ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната;

За да те назначат на такава позиция освен, че е изключителна отговорност са необходими и огромен опит и образование. Поне ако следваме ИКОНОМИЧЕСКИТЕ принципи на пазара на труда. Ето автобиографията публикувана на официалният сайт на Министерството на икономиката, енергетика и туризма на Министър Добрев:

Делян Добрев е роден през 1978 г. в Хасково. През 2002 г. се дипломира като икономист в Wesleyan University, Мидълтаун, Кънектикът, САЩ. Притежава магистърска степен по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Специализирал е счетоводство и финанси в Лондонския университет по икономика и политически науки.

Добрев е експерт по управление на европейски проекти, финансово и данъчно законодателство. Професионалната му кариера започва в консултантската компания KPMG в Торонто, Канада и Нютон Финанс Мениджмънт Груп – София, България. След завръщането си в България Добрев работи в Областната управа на област Хасково и като ръководител проекти с европейско финансиране в Агенцията за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес, Районен съд – Хасково, Алианс за регионално сътрудничество и развитие и други. До назначаването си за заместник-министър е народен представител, член на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм в парламента, където е избран за заместник-председател.

Делян Добрев е зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма от 18 май 2011 г. до 21 март 2012 г., когато е избран за министър.

Владее английски език.

Имаме един единствен въпрос след съпоставяне на част от длъжностната характеристика с автобиографията: „Е как ще стане тая работа, че поне на мен не ми е ясно?!”

Коментирайте

Безплатен Абонамент

Получавай безплатно най-новите новини и истории.

Без спам! Винаги можеш да се отпишеш.

Следвайте ни

RSS FeedFriend me on FacebookFollow me on Twitter

Анкета

Икономическите програми на партиите ще са:

View Results

Loading ... Loading ...