Простичко ръководство за оценка на партийни икономически програми

Винаги сме се стремели да се ръководим от основната цел на нашият сайт, а именно да се дават с думи прости отговори на сложни на вид въпроси. Измерите в постигането на тази цел винаги е бил дали сме били разбрани от Бубата, бай Добри, баба Гина, Мето Черното и другите ни „съселяни”, които както и да ги наречем – граждани, народ, гражданско общество, материал или прости селяни имат същите права като всеки един жител на Република България. Най-малкото, защото това е записано и в чл. 6 на Конституцията:

(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Опитах се да систематизираме настоящите проблеми след като изчетохме хиляди страници публикации. Спряхме към един момент, защото само от началото на този списък може да го заболи човек глава – конкурентоспособността на българската икономика изостава, влошена демографска обстановка, тежко болна енергетика, корупция, ръст на безработицата, ръст на лошите кредити, спад на потреблението, срив на жилищният пазар, спадове на фондовата борса, неефективна и раздута администрация, най-бедната държава в Европа, застой в икономическият растеж, сива икономика, политическа и социална криза, лошо здравеопазване и т.н. и т.н.

Дори бегъл анализ на един от този ограничен списък от проблеми би придобил обем от стотици страници. Споровете пък по всеки един параграф и излагането на тези и антитези би набъбнал до хиляди такива. Ако прибавим и законовите и подзаконовите нормативни актове свързани с проблематиката става кошмар. Някой заблуждава ли се, че е по силите на обикновен човек да вникне в това?!

Знаейки че в дните до 12-ти май ще се говори именно с тези и антитези по тези и куп други въпроси решихме да подходим по друг начин. Решихме верни на нашите принципи да дадем простичко ръководство за всеки един как да оцени партийните програми. Схематично то представлява така:

Vuprosi

Далеч сме мисълта за изчерпателност или от желанието да представим световната философска и икономическа мисъл относно държавното управление. Нямаме и самочувствието, че сме притежатели на всемирната истина.

Вярваме, че нещата са простички. Човек иска да е здрав, да му е спокойно, с пари в джоба и леко на душата в държавата, на която е жител. Другото са нескончаеми философски разсъждения. Сигурни сме, че 99% от хората искат това. А вие с тази простичка схема им задавате и ще искате отговор на три прости въпроса:

-       С какво разполагате?

-       Как ще го управлявате?

-       Каква е моята полза?

И накрая – вечният въпрос! На всеки отговор който ви дадат – питайте ЗАЩО?

Разбира се има хора, които искат и по-задълбочени отговори. Както и по-подробни такива. На тях освен гореказаното препоръчваме и нещо, което масово липсва, а именно да ясни и точни измерители. Ще дадем пример:

Измерителите например за подобряване доходи на хората биха могли да бъдат:

-       Брой заети

-       Размер на чистият доход

-       Размер на събраните подоходни данъци

Всеки един показател от своя страна трябва да съдържа минимум следните елементи:

-       Мерки, които ще е предприемат

-       Начин за изчисляване на показателя

-       Изходна стойност на показателя

-       Стойност, която се цели да се постигне

-       Срок, в който ще се постигне

-       Необходим ресурс това да се постигне и източник на този ресурс

Просто и ясно…

От там нататък конституционно право на всеки е да реши отговорите на коя партия му допадат най-много. Не дали са най-правилните, а кои лично на него му харесват.

 

Коментирайте

Безплатен Абонамент

Получавай безплатно най-новите новини и истории.

Без спам! Винаги можеш да се отпишеш.

Следвайте ни

RSS FeedFriend me on FacebookFollow me on Twitter

Анкета

Икономическите програми на партиите ще са:

View Results

Loading ... Loading ...